Wat is Ymprov?

Ymprov is een improvisatie theatergroep die voorstellingen maakt zonder vooraf geschreven teksten voor de acteurs. De acteurs spelen scenes die ontstaan vanuit een gegeven. Dit gegeven kan van alles zijn. We werken met verschillende onderwerpen op basis van bijvoorbeeld een voorwerp, een gedicht, muziek, een locatie, een voorgesteld probleem of dilemma, echt alles is mogelijk. We trainen met elkaar op acteervaarigheden die ons helpen om als personage ons doel zonder omwegen te bereiken. 

 

YMPROV en Eerste Steen

YMPROV is een initiatief van Jos Joore, Henk Bakker en Leo Smits van Stichting Eerste Steen (1ST1). Stichting Eerste Steen ontplooit en ondersteunt nieuwe theater- en filminitiatieven. Het bestuur bestaat uit Jos Joore (voorzitter), Merel van den Berg (secretaris), Jan Baars (penningmeester) en Marco Rochette.

 

 

Ymprov wordt gesteund door VSBfonds. 

We repeteren graag in De Schuur